Proces


Náš tvůrčí proces je založen především na svědomitém dodržování základních principů, které se prolínají od počáteční myšlenky, precizního a nadčasového designu, přes studium kvalitních materiálů až po dokonalou řemeslnou výrobu a prezentaci produktu. Udržitelnost v tomto procesu vnímáme jako přirozený základ, nikoliv jako přidanou hodnotu. Hra a zvědavost nám pomáhá na cestě experimentování, kde je myšlenkový proces stejně důležitý jako výsledný produkt. Nejdůležitějším prvkem celého procesu je spolupráce, kdy se partneři stávají součástí kreativního kolektivu, který obohacují, ale zároveň z něj mohou sami čerpat.

+ Spolupráce

Vážíme si otevřeného, upřímného a důvěryhodného přístupu ke spolupráci. Rádi bychom do našeho kreativního procesu zapojili menší či větší firmy, které ctí kvalitní výrobu, udržitelnost materiálu i celého výrobního cyklu a jsou otevřené inovativnímu přístupu k designu. Ať se jedná o českého nebo zahraničního partnera, jsme vždy nakloněni novým výzvám a snažíme se zajistit otevřený dialog v průběhu celého procesu, lokální výrobní cyklus a také vzájemně obohacující zkušenost, která bude přinášet radost.

 • komunikace, pochopení, poznání
 • začlenění do filosofie značky
 • workshopy
 • definování zadání

+ Objevování

Zvědavost a neustálé poznávání různých aspektů života je pro nás tou nejčistší energií, která pohání naši tvorbu. Nepřestává nás udivovat život věcí kolem nás a jejich vliv na lidi. Zkoumáme historii, příběhy lidí, vývoj společenských trendů, architekturu i umění. Necháváme na sebe působit různé vlivy, které zažehnou myšlenku k tvorbě, ta se pak rozvíjí jako dobře zasazený strom a i díky kvalitním podmínkám dále roste. Tou základní podmínkou každého procesu je pro nás důsledné studium celého kontextu, technologií, materiálů, výrobního cyklu, trhu, konkurence i cílového zákazníka.

 • objevování nových podnětů
 • důsledné studium technologií a materiálů
 • rešerse možností lokální výroby
 • studium trhu a cílové skupiny

+ Definování

Poznávání různých designových přístupů, myšlenkových postupů i výrobních procesů definuje základní obrysy konceptu vytvářeného produktu na základě komunikace o představách a hodnotách klienta. Koncept se dále prohlubuje v podobě textů, prvních kreseb, hrubých modelů a prototypů. Pečlivě studujeme nové formáty a funkcionalitu, které vedou k vytvoření inteligentního designového jazyka a vhodné strategie barev, materiálu a výsledné podoby produktu.

 • řešení funkčnosti
 • koncept
 • designový jazyk
 • barva, materiál, povrchové úpravy

+ Zdokonalování

Na základě vzájemné dohody a sladění představ s klientem se vytvoří silný koncept, který přechází do fáze zdokonalování. Dochází k vycizelování technických a funkčních vlastností, vytváření přesných vizualizací a prvních funkčních prototypů, na nichž se odhalují a následně opravují případné nedostatky, než se docílí dokonalého výsledku. Úzce spolupracujeme také s manufakturami a na základě jejich dlouholeté zkušenosti vytváříme sofistikované produkty pro prezentace a výstavy.

 • precizní vizualizace
 • výkresová dokumentace
 • funkční prototypy
 • technologické řešení

+ Představení

Záleží nám na tom, aby kreativní proces byl dotažen až do samého konce adekvátní prezentace a kvalitní propagace produktů. Ve spolupráci s fotografy, grafiky, ilustrátory, copywritery a marketingovým týmem hledáme nejlepší cestu ke koncovému uživateli i veřejnému povědomí o naší tvorbě. Jsme schopni zajistit zviditelnění produktu i příběhu jeho vzniku širokému publiku ať již s pomocí fotografie, videa nebo na našich autorských expozicích v rámci výstav, veletrhů nebo v showroomu.

 • umělecké vedení a komunikační strategie
 • spolupráce s marketingem a kreativními průmysly
 • zajištění cílené propagace produktu
 • návrh a realizace výstavních expozic

Připoj se k nám
info@ihor.cz
Začni projekt
studio@ihor.cz
Napiš o naší práci
press@ihor.cz
Sleduj náš instagram
@worldbyihor
Odebírej novinky©IHOR 2021