Studio

IHOR je kolaborativní skupina kreativních tvůrců se zaměřením na design, který osciluje mezi uměním a architekturou. Otevřenost vůči novým podnětům, důsledné dodržování principů kvalitní tvorby a důvěra ve vzájemně prospěšnou spolupráci jsou hnacími silami kreativního procesu. Díky neustálé touze objevovat se IHOR nebojí pouštět i do nových teritorií designérské tvorby a vychází z přesvědčení, že síla myšlenky, materiálu a procesu výroby dokáže definovat kvalitu výsledného produktu.

+ Zakladatelé Ihor Sabadosh a Sára Matysová jsou partneři, které pojí láska k estetice v podobě umění, designu a architektury. Oba jsou fascinováni barvami, materiály, technologiemi a řemeslem, které vychází ze základních principů udržitelnosti jako přirozené součásti našeho fungování ve světě.

+ Sára Matysová + Ihor Sabadosh

Sára se narodila v Praze a svou lásku k umění dál prohlubovala studiem historie umění na Karlově univerzitě. Její touha tvořit a být aktivní součástí umělecké a designové scény vedla na UMPRUM, kde začala studovat v Ateliéru textilní tvorby. Její tvorba se pohybuje na hranici volného a užitého umění. Ráda překračuje hranice tradičního uvažování o textilu, experimentuje s materiály a objevuje zapomenuté techniky. Její práce je ceněna v Česku i zahraničí, mimo jiné na Dutch Design Weeku v Holandsku.

Ihor, původem z Ukrajiny, prožil většinu svého života v Čechách, kde si zamiloval fotbal a architekturu, kterou následně studoval na ČVUT. Architekturu vždy vnímal v širším kontextu každodenního života, a proto studia dále rozšířil v Ateliéru designu interiéru a nábytku na UMPRUM. Tvoří zapáleně s vizí budoucnosti založenou na důkladném porozumění potřeb a problémů současnosti.

+ Kolaborativní studio IHOR působí a tvoří v Praze, kde kolem sebe přirozeně vytváří kreativní skupinu mladých tvůrců z rozličných profesí. Vzájemný dialog a propojování různých znalostí a schopností je zdrojem nejen kvalitních děl se silnou myšlenkou, ale také radosti a naplnění tvůrčích potřeb všech zúčastněných.

+ Anastasiya Sabadosh

+ Martina Freitagová

Studentka žurnalistiky, marketingové komunikace a PR na Karlově univerzitě v Praze. Mezi její zájmy patří móda a sport, které pěstuje s přesvědčením, že estetická krása úzce souvisí s budováním zdravého životního stylu. Z pozice konzultanta pomáhá koordinovat komunikaci s veřejností, udržovat celistvou identitu značky IHOR a vypomáhá také jako produkční na výstavních akcích.

Propagátorka umění a publicistka. Po studiu dějin umění na UCL v Londýně pracovala mimo jiné ve Victoria & Albert muzeu a jako vedoucí propagace v Galerii Rudolfinum. Podílí se na vzdělávacích aktivitách spojených s uměním v rámci platformy Máš umělecké střevo? a je spoluautorkou populárně-naučných publikací Proč umění? a Fables & Constructions.

IG @freitagova

+ Lenka Glisníková

+ Tereza Škvárová

Vizuální umělkyně a fotografka. Ve své umělecké tvorbě zkoumá práci s médiem fotografie, které nechává přerůstat v sochařské instalace. Coby komerční fotografka se zaměřuje zejména na fotografování módy a designu, přičemž kloubí principy vlastní pro uměleckou i užitou fotografii s důrazem na individuální přístup a výraznou vizualitu. Je spoluzakladatelkou foto-dua shotby.us. www.shotby.us

Vystudovala dějiny umění na FF UK a obor Teorie a dějiny moderního a současného umění na UMPRUM, kde také absolvovala stáž v Ateliéru designu nábytku a interiéru. V roce 2018 byla kurátorkou galerie NIKA ve stanici metra Karlovo náměstí. Od roku 2016 pracuje jako asistentka PR v pražské Galerii Rudolfinum.

IG @terezalookingatart

+ Edita Kubištová

+ Jan Stuchlík

Fotografka a kurátorka. Vystudovala UMPRUM v Praze a další zkušenosti sbírala mimo jiné na National College of Art and Design v Dublinu, Katedře fotografie FAMU nebo u fotografa Jorka Weismanna ve Vídni. Její tvorba se pohybuje na pomezí dokumentu, módy a výtvarného umění. Zajímá ji, co nás činí lidskými a jak místa, kde žijeme, formují naši identitu. www.editakubistova.com

Designér zaměřující se na téma mezioborové spolupráce ve vzdělávání. Studuje na UMPRUM v ateliéru Grafický design a nová média. Založil platformu Missing studies, která propojuje studenty různých oborů na základě jejich společných zájmů a témat. Navrhuje vizuální identity, webová rozhraní, aplikace a knihy, které také edituje. www.janstuchlik.com

+ Přidej se. IHOR je kolaborativní značka, která si nade vše váží kreativní spolupráce s lidmi z různých oborů. Ať jsi designér, grafik, copywriter, ilustrátor, fotograf nebo filmař, napiš nám a rádi se pobavíme o možnostech, jak se propojit. V tuto chvíli nenabízíme placené pozice, ale je možné se do projektu zapojit externě nebo počkat na vhodný projekt, který by tě bavil.

+ Naše hodnoty odráží přesvědčení nejen o důležitosti kvality života tady a teď, ale především vize a zodpovědnost vůči budoucnosti.

+ Navrhnout nejlepší možný produkt

Design čelí stále stejné důležité výzvě: navržení kvalitního výrobku, který bude lidem dobře a spolehlivě sloužit a zároveň jim dělat radost. Povědomí o ekologii a udržitelnosti se promítá do každého dobrého produktu, který si může předávat více generací, a tím respektovat přírodu a své okolí.

+ Nedělat víc škody, než je nezbytné

V naší kreativní práci vnímáme poslání zodpovědnosti, optimalizace výroby, lokální tvorby omezení dopravy a limitování obalů a nadbytečných materiálů. Jednoduše se snažíme nalézat nová řešení pro minimalizaci stopy, kterou svou tvorbou zanecháváme.

+ Respektovat práci druhých

Žijeme ve společnosti, kde není možné vytvořit dobrý produkt úplně sám a práce druhého je důležitým stavebním kamenem kvalitní tvorby. Proto chceme navrhovat pro lidi s lidmi, kteří to s ostatními myslí dobře. Vážíme si poctivosti, svědomité práce a upřímnosti, i když v danou chvíli nemusí být příjemná. Někdy je prostě důležitější, s kým pracujete, než co vytváříte.

+ Nesvazovat se vlastními limity

Když narazíme na problém, nebojíme se zeptat odborníků, kteří jej mohou díky svým specializovaným znalostem poměrně jednoduše vyřešit. Občas se může stát, že řešení problému se může naskytnout i na základě zkušenosti z jiného oboru. Proto neustálé rozšiřování obzorů a propojování poznatků nám umožňuje řešit stále složitější problémy nebo ty složité zjednodušovat, a nabízet tak nové dosud netušené cesty.

+ Jednou z našich zásad je budování smysluplných a vzájemně se obohacujících partnerství.

+ Novia Fashion + Moravská gobelínová manufaktura + Tkalcovna Kubák

S tradiční pletárnou z Českého Švýcarska jsme navázali spolupráci při realizaci dětské dečky Oskar a pokračujeme na řadě nových produktů.

V jedné z posledních manufaktur svého druhu v Česku pracujeme na realizaci zakázkových koberců a uměleckých textilií.

V rodinné tkalcovně jsme vyráběli deky Piet, které se staly jedním ze dvou produktů za něž Akademie designu ČR nominovala Tkalcovnu Kubák na cenu Czech Grand Design v kategorii Výrobce roku.

+ Preciosa Ornela + Porcelánka Thun 1794

Ze skleněných korálků, které neprošly přísnou kontrolou kvality produkce Preciosa Ornela, jsme vyvinuli nový materiál jež používáme pro komponenty stolních zrcadel Z Alkali.

S prvotřídními technology porcelánky Thun 1794 jsme vyvíjeli a vyráběli první prototypy vázy Douze.

+ Odborná veřejnost ocenila naši práci

+ Czech Grand Design 2020

Akademie designu ČR nás nominovala v kategorii Objev roku za textilní kolekci Piet a kolekci bytových doplňků.

+ Ceny Designkbloku 2020

Naše práce byla oceněna na prestižní mezinárodní přehlídce Designblok 2020 v kategorii Nejlepší kolekce interiérových doplňků.

+ O naší práci si můžete přečíst také v různých mediálních výstupech.


Připoj se k nám
info@ihor.cz
Začni projekt
studio@ihor.cz
Napiš o naší práci
press@ihor.cz
Sleduj náš instagram
@worldbyihor
Odebírej novinky©IHOR 2021